Tarieven 2018

Kosten
Zitting €32.00
Zitting Bekkenfysiotherapie €46.00
Zitting Oedeemtherapie €46.00
Niet nagekomen zitting €24.00
Niet nagekomen zitting bekken FT €34.00
Niet nagekomen zitting oedeem FT €34.00
Screening directe toegankelijkheid FT €14.00
Intake en onderzoek na screening €32.00
Intake en onderzoek na verwijzing €46.00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek €67.50
Toeslag Huisbezoek €16.00
Toeslag bezoek instelling €8,50
Rapportage aan derden (eenvoudig,kort) €30,00
Rapportage aan derden (gecompliceerd, tijdrovend) €40,00
Curetape €7,50