Tarieven 2023

Onderstaande tarieven zijn onze praktijktarieven. Deze tarieven gelden indien u niet (meer) verzekerd bent voor fysiotherapeutische zorg door uw zorgverzekeraar. Op onze pagina vergoeding kunt u lezen hoe vergoeding van de zorgverzekeraar precies werkt.

Kosten
Zitting €37.50
Zitting Bekkenfysiotherapie €54.00
Zitting Oedeemtherapie €54.00
Niet nagekomen zitting €28.25
Niet nagekomen zitting bekkenfysiotherapie €40.50
Niet nagekomen zitting oedeemtherapie €40.50
Screening directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) €20.00
Intake en onderzoek na screening €54.00
Intake en onderzoek na verwijzing €54.00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek €85.00
Toeslag Huisbezoek €22.00
Toeslag bezoek instelling €11.00
Rapportage aan derden (eenvoudig,kort) €45.00
Rapportage aan derden (gecompliceerd, tijdrovend) €70.00
Curetape €10.00