Tarieven 2022

Kosten
Zitting €35.00
Zitting Bekkenfysiotherapie €50.00
Zitting Oedeemtherapie €50.00
Niet nagekomen zitting €26.25
Niet nagekomen zitting bekkenfysiotherapie €37.50
Niet nagekomen zitting oedeemtherapie €37.50
Screening directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) €17.50
Intake en onderzoek na screening €50.00
Intake en onderzoek na verwijzing €50.00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek €80.00
Toeslag Huisbezoek €20.00
Toeslag bezoek instelling €10.00
Rapportage aan derden (eenvoudig,kort) €40.00
Rapportage aan derden (gecompliceerd, tijdrovend) €50,00
Curetape €7,50