Bekkenfysiotherapie

BEKKENFYSIOTHERAPIE

Bekkenfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie, dat zich bezig houdt met klachten in het buik-, bekken-, bekkenbodemgebied. De bekkenfysiotherapeut heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd en heeft meer bevoegdheden en behandelmogelijkheden, dan een algemeen fysiotherapeut. Daarom is het belangrijk dat U met uw klachten naar een geregistreerd bekkenfysiotherapeut gaat. Klachten die door een bekkenfysiotherapeut behandeld kunnen worden zijn:

 

Bekkenbodemproblemen:

 • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen/ontlasten
 • Vaak moeten plassen
 • Moeizaam kunnen plassen
 • Moeizaam kwijt kunnen van de ontlasting ( obstipatie)
 • Verzakkingsklachten, zowel van de blaas, baarmoeder als darm
 • Pijnklachten in het onderbuikgebied
 • Seksuele problematiek gerelateerd aan functiestoornissen van de
 • bekkenbodem
 • begeleiding voor en na operaties in het onderbuikgebied

Bekkenpijn

 • Preventie van bekkenklachten in de zwangerschap
 • Bekkenpijnen lage rugklachten tijdens en na de zwangerschap
 • bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling

 

Werkwijze van de bekkenfysiotherapeut

De eerste behandeling van de bekkenfysiotherapeut bestaat uit een intake.

Hierbij worden uw klachten geïnventariseerd.

U krijgt uitleg over uw klacht en de anatomie in het betreffende gebied.

U krijgt eventueel  adviezen t.a.v. toiletgedrag, houding enz.

U krijgt uitleg over de werkwijze van de bekkenfysiotherapeut.

De tweede behandeling wordt U onderzocht door de bekkenfysiotherapeut.

Er wordt gekeken naar de functie van de bekkenbodem. Kunt U goed aanspannen en ontspannen en hoed is het met de coördinatie van de bekkenbodem. Het is mogelijk dat de bekkenfysiotherapeut hierbij inwendig onderzoek verricht.

Na het onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld en start de behandeling.

 

De behandeling

De behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen.

Toiletadviezen

Adviezen t.a.v. drink- en eetpatroon

Oefentherapie

Myofeedback. hierbij wordt middels een myofeedbackapparaat de activiteit van uw bekkenbodem gemeten. U kunt dan op een scherm zien of U uw bekkenbodem gaat kunt aanspannen en/of ontspannen.

Electrostimulatie. Hiervan wordt gebruik gemaakt, als U uw bekkenbodem niet of nauwelijks aan kunt spannen. Door de electrostimulatie spannen uw bekkenbodemspieren aan. Op deze manier gaat U de bekkenbodem weer beter voelen en kunt U leren de bekkenbodem weer aan ta spannen. Een bekkenfysiotherapeut behandelt zowel mannen als vrouwen. Daarnaast zijn er ook nog kinderbekkenfysiotherapeuten.