Vormen van oedeemtherapie

Manueel Lymfdrainage; Wat is dat? 

Manueel Lymfdrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging en ondersteunen van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door gebruik te maken van bepaalde handgrepen kan het vocht verplaatst worden naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog intact is, zodat het van daar ui in de circulatie kan worden opgenomen. Deze handgrepen zijn in veel gevallen NIET pijnlijk. In sommige situaties is het noodzakelijk om specifieke handgrepen/technieken te gebruiken om zo bindweefselachtige verhardingen in het weefsel los te maken. Dit kan soms wat gevoeliger of pijnlijker zijn. De behandeling wordt geheel afgestemd op uw belastbaarheid en verdraagzaamheid. Het is daarom belangrijk om steeds aan uw oedeemtherapeut aan te geven wat u ervaart, hierdoor kan de juiste intensiteit  op uw lichaam toegepast worden.  

Lymftaping 

Lymftaping wordt gebruikt op de huid om zo het lymfestelsel te activeren tot harder werken. Deze tape is elastisch (zoals ook de huid) en wordt met een lichte rek op de  gespannen huid geplaatst. Door te bewegen tilt de tape de huid en onderliggend weefsel op en wordt het vocht afgevoerd. Met deze tape kunt u gewoon douchen en zwemmen. Over het algemeen heeft de tape zijn effect tot 2 weken. Hierna zal de tape vervangen worden of tijdelijk afwezig blijven. Dit geheel afhankelijk van de situatie en natuurlijk uw persoonlijke mening.  

Oefentherapie: 

Aanleren juiste ademhaling

Door het aanleren van een juiste ademhalingstechniek kunt u de veneuze en lymfe afvoer beïnvloeden. De ademhaling werkt als een soort druk-zuigpompmechanisme, waardoor het ondersteunt oedeem af te voeren.  

Bewegen

Door te bewegen spannen en ontspannen de spieren zich. Dit aanspannen en ontspannen van de spieren heeft een pompfunctie als effect. De spieren ondersteunen door hun pompfunctie de lymfe afvoer tegen de zwaartekracht in en in de stroomrichting van het lymfesysteem.

Als mensen door hun ziekte langere tijd in bed moeten blijven ,en hun spieren dus weinig gebruiken, kunnen ze op den duur last krijgen van oedeem. Dit zelfde geldt voor mensen die de hele dag of langere tijd op een stoel zitten. Zij  blokkeren door de buiging in de knieën lokaal de lymfafvoer en door inactiviteit van de spieren zal hierdoor ook oedeem ontstaan. Door te bewegen wordt de aanmaak van nieuwe lymfevaatjes bevorderd.  

Maar LET OP!!!!;

Teveel bewegen of bewegen met een te hoge intensiteit kan ook een negatief effect hebben op de lymfe afvoer. Door lang en intensief bewegen stijgt de bloeddruk. Door het stijgen van de bloeddruk zal er meer vocht uit de bloedbaan treden, met als gevolg vergrootte kans op oedeem. Het is zeer belangrijk dat u de activiteiten en oefeningen goed doseert.  

Compressie Therapie 

Door middel van het aanleggen van bandages (compressie therapie) wordt van buiten af  een continue druk aangebracht die het uittreden van vocht tegengaat en de afvoer van lymfevocht ondersteunt. De bandages worden aangelegd als er nog geen stabiele situatie in de waterhuishouding is bereikt.  Wanneer de situatie wel stabiel genoeg is kan er een therapeutische elastische kous (TEK) aangemeten worden via een bandagist.