Oedeemtherapie

Wat is oedeem?

Oedeem is een overmatige ophoping an vocht in het weefsel tussen de cellen van het lichaam in. Oedeem ontstaat door een verstoord evenwicht in aan- en afvoer van vocht. Je kunt het vergelijken met de snelweg: bij veel verkeer (dus een groot aanbod) of wegwerkzaamheden (een verstoorde afvoer) ontstaat er file.

Het lymfestelsel ziet er vergelijkbaar uit met het stelsel voor de bloedsomloop. In tegenstelling tot de bloedcirculatie is het lymfestelsel alleen een afvoerend systeem. Lymfe bevat ongeveer dezelfde bestanddelen als bloedplasma maar heeft een hogere concentratie eiwitten.

Door middel van kleppen in het lymfesysteem wordt ervoor gezorgd dat het vocht niet terug kan stromen. Het lymfesysteem heeft zijn eigen snelheid waarmee het vocht wordt afgevoerd. De spieren spelen een belangrijke rol als verkeersregelaars en zorgen door middel van aanspannen en ontspannen (bewegen) dat het vocht tegen de zwaartekracht in omhoog wordt gevoerd.

Vormen van oedeem

Er bestaan verschillende soorten oedeem. Hieronder de verschillende soorten eens op een rij:

 • Primair lymfeoedeem: door een aangeboren afwijking in het lymfestelsel is de aan- en afvoer van het lymfe verstoord. Hierdoor ontstaat oedeem. Bijvoorbeeld bij: te smalle of beschadigde lymfevaten.
 • Secundair lymfeoedeem: door een beschadiging in de lymfevaten van buiten, bijvoorbeeld een ongeval, een operatie, bestraling of medicatie, ontstaan een verstoring in het lymfestelsel.
 • Veneus oedeem: dit ontstaat door hoge druk in de aders. Bijvoorbeeld bij een te hoge bloeddruk.
 • Lipoedeem: door een ophoping van vet in het weefsel wordt de afvoer van vocht door het lymfestelsel belemmerd.

Oorzaken van oedeem

Oedeemvorming kan verschillende oorzaken hebben.

 • Een operatie.
 • Bestraling.
 • Tumorgroei.
 • Een trauma.
 • Het dragen van een prothese.
 • Een infectie.
 • Spataderen: Chronische veneuze insufficiëntie.
 • Medicatiegebruik.

Verschijnselen bij lymfeoedeem in arm of been.

Lymfeoedeem kan van dag tot dag variëren in omvang. Enkele verschijnselen en daarbij horende klachten die bij het lymfeoedeem kunnen ontstaan zijn:

 • Een zwaar, vermoeid of ‘strak’ gevoel in arm of been.
 • Zwelling. Wanneer er bij indrukken van de huid een kuiltje blijft staan, spreken we van pitting oedeem.
 • Pijn.
 • Stijfheid.
 • Tintelingen.
 • Veranderingen van de huid.
 • Infecties.
 • Bewegingsbeperking in de gewrichten.
 • Bewegingsbeperking in het dagelijks functioneren.

Bij wie moet ik zijn als ik oedeem vermoed? 

Als u oedeem vermoedt, kunt u contact opnemen met uw huisarts of uw behandelend specialist. Deze kan u vervolgens verder verwijzen naar de oedeemtherapeut.

Als u start bij een oedeemtherapeut met de behandeling wordt dit door de meeste zorgverzekeraars, afhankelijk van de diagnose, vergoed via uw aanvullende verzekering en basisverzekering. Vraag een van onze oedeemtherapeuten om verdere uitleg of advies.

Het eerste contact met de oedeemtherapeut

Tijdens het eerste contact vindt er een vraaggesprek plaats om uw klachten in beeld te brengen. Er wordt naar het oedeemgebied gekeken en gevoeld. Ook worden er specifieke testen gedaan om een beter beeld te krijgen van uw situatie. Aan de hand hiervan gaat de oedeemtherapeut met u in overleg om een behandelplan op te stellen. In de komende periode zal u hier, samen met uw oedeemtherapeut, aan werken. De behandelingen kunnen bestaan uit verschillende behandelvormen.