Aangesloten bij…

Wij zijn als praktijk aangesloten bij verschillende organisaties:

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie voor kwaliteitswaarborging, scholing en beroepsinhoudelijke kwesties. Daarnaast is dit de vakvereniging binnen de fysiotherapie.

Geriatriefysiotherapie Netwerk Tilburg e.o. voor geriatriefysiotherapie in de omgeving Tilburg.

Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie voor kwaliteitswaarborging, scholing en beroepsinhoudelijke kwesties. Daarnaast is dit een beschermd beroep, waarbij alleen geregistreerd bekkenfysiotherapeuten zich aan kunnen melden.

Chronisch ZorgNet voor kwaliteitswaarborging en scholing voor Claudicatio Intermittens, Revalidatie na Corona en Longfysiotherapie.

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie voor kwaliteitswaarborging, scholing en intercollegiale overleggen binnen de oedeemtherapie.

Avans Hogeschool voor begeleiding van stagiaires binnen het vak fysiotherapie.

Ouderen netwerk de Blaak

Wij zijn aangesloten binnen het ouderen netwerk de Blaak. Dit is een netwerk met maatschappelijke instanties, huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg en de gemeenten die een netwerk vormen rondom de ouderen binnen deze wijk. Hierdoor kunnen we korte lijnen houden met de instanties rondom de patiënt en kan deze zo goed mogelijk geholpen worden.

Netwerk Trauma Revalidatie aangesloten bij het ETZ. Dit is een netwerk met fysiotherapeuten in Midden Brabant in samenwerking met het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. Binnen dit netwerk worden de lijnen met specialisten en collega-fysiotherapeuten kort gehouden. Hierdoor is revalidatie na een trauma-operatie dicht bij huis mogelijk.