Hoe werkt de bekkenfysiotherapeut?

De eerste afspraak bij de bekkenfysiotherapeut

De eerste behandeling bij de bekkenfysiotherapeut bestaat uit een intake. Hierbij worden uw klachten geïnventariseerd. Na deze inventarisatie geeft onze bekkenfysiotherapeut uitleg over uw klacht en de anatomie in het betreffende gebied. 

Daarnaast krijgt u uitleg over de werkwijze van de bekkenfysiotherapeut en zij bereid u voor op de tweede behandeling, waarin verder onderzoek plaatsvindt. 

U krijgt adviezen ten aanzien van toiletgedrag, de houding en eventueel wat ontspannende huiswerkoefeningen. 

De tweede afspraak bij de bekkenfysiotherapeut

De tweede behandeling wordt u onderzocht door de bekkenfysiotherapeut. Er wordt gekeken naar de functie van de bekkenbodem, of u goed kunt aan- en ontspannen en hoe het is met de coördinatie van de bekkenbodem. Het is mogelijk de bekkenfysiotherapeut hierbij inwendig onderzoek verricht. Na het onderzoek wordt de behandeling opgesteld en de behandeling gestart. 

De behandeling

Een bekkenfysiotherapeut behandeld zowel mannen als vrouwen. Ook hebben wij hier in de praktijk een kinderbekkenfysiotherapeut, Pauline van Oeveren. Zij behandelt ook kinderen met problemen in het bekkengebied. De behandeling van volwassenen kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Toiletadviezen. 
  • Adviezen ten aanzien van eet- en drinkpatroon. 
  • Oefentherapie. 
  • Myofeedback*. 
  • Electrostimulatie**. 

Myofeedback

Myofeedback 

Met deze behandeling wordt door middel van een myofeedback apparaat de activiteit van uw bekkenbodem gemeten. U kunt dan samen met de bekkenfysiotherapeut kijken of u uw bekkenbodem goed kunt aan en/of ontspannen. 

Elektrostimulatie

Hiervan wordt gebruik gemaakt als u uw bekkenbodem niet of nauwelijks kunt aanspannen. Door de elektrostimulatie spannen uw bekkenbodem spieren aan. Op deze manier gaat u de bekkenbodem weer beter voelen en kunt u leren de bekkenbodem weer aan te spannen. Van elektrostimulatie wordt de bekkenbodem niet sterker. Dit is alleen een manier om te leren voelen en zelfstandig te leren aanspannen.