Fysiofit

Wat is Fysiofit?
Sporten in een klein groepje onder deskundige begeleiding (fysiotherapeut) met een programma dat voor u is samengesteld. De methode die we hiervoor gebruiken is de (Noorse) Medische Trainings Therapie.

Het programma is afhankelijk van uw doelstelling gericht op conditie en spierversterking van bepaalde spiergroepen

 

Er zijn vanaf  4 september 2017  op de maandagochtend het tweede uur (10.00-11.00 uur) twee plaatsen vrij.

Mocht het uur van uw voorkeur vol zitten, dan plaatsen wij u op de wachtlijst of we kijken of er, in onderling overleg, tijdelijk op een ander uur al ingestroomd kan worden.

Vanaf november 2017 gaat een 4e-jaars student fysiotherapie van AVANS Breda bij ons met een afstudeerproject beginnen.  Het betreft het opzetten van een 65+ groep voor de fysiofit op de donderdag ochtend.

Nieuwe aanmeldingen kunnen zich hiervoor al opgeven. De student neemt dan contact met u op over het verdere verloop.

tijden

's Ochtends 's Avonds
Maandag 9.00-11.00 19.30-21.30
Dinsdag - 19.00-21.00
Woensdag 9.00-11.00 -
Donderdag - 19.00-20.00
Vrijdag 9.00-11.00 -