Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is symptoom wat bij het perifeer arterieel vaatlijden hoort (PAV). De term ‘etalagebenen” is ontstaan doordat mensen met etalagebenen vaak zoveel pijn hebben in de benen dat ze stil moeten gaan staan om ‘in de etalage te kijken’, zodat het niet opvalt. 

De pijn in de benen ontstaat door een vernauwing of complete afsluiting van een bloedvat in de benen. Dit kan in het gehele been zijn. De pijn uit zich vaak in de kuiten. Doordat er een vernauwing zit, kunnen voedingsstoffen en zuurstof de spieren in de kuit niet bereiken. Hierdoor ontstaat een intense pijn en is het niet mogelijk om verder te lopen. In sommige gevallen ontstaat de pijn in de bovenbenen en/of de billen. Dit komt echter minder vaak voor, maar is zeker mogelijk.

Etalagebenen ontstaan door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld roken, diabetes en een slechte levensstijl. Soms speelt familiaire bepaling ook een rol.

Klachten en problemen die u kunt ervaren zijn:

  • Pijn in de kuiten tijdens lopen: stil moeten staan. 
  • Pijn in de kuiten tijdens lopen die bij stilstaan direct weer weg is. 
  • Pijn in de billen en/of bovenbenen die ontstaat tijdens lopen en die bij stilstaan direct weer weg is.
  • Langzamer lopen.  
  • Loopafstand verminderd; minder ver kunnen lopen. 

De behandeling

U komt in aanmerking voor gesuperviseerde looptraining (GLT) wanneer u bij de huisarts en/of specialist bent geweest en u een verwijzing heeft gehad. De eerste behandeling bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek, een inventarisatie van uw medicatie, we bespreken uw doelen en doen en een onderzoek. In de tweede behandeling vindt een loopbandtest plaats. De verdere behandeling bestaat uit lopen en andere vormen van conditie en/of krachttraining die ervoor zorgen dat uw doelen bereikt worden. Een doel kan bijvoorbeeld zijn; weer met uw kleinkinderen kunnen wandelen of naar het winkelcentrum. 

Naast het bewegen zal Anouk ook ingaan op uw algemene levensstijl en u hierin verder ondersteunen en begeleiden. 

Naast de behandeling in de praktijk, krijgt u ook adviezen mee om thuis en buitenshuis meer te gaan bewegen. 

Hoe zit dat met de verzekering? 

Gesuperviseerde looptraining bij Claudicatio Intermittens (etalagebenen) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt 37 keer uit de basisverzekering vergoed, het eigen risico dient dan wel volledig gebruikt te zijn. Anouk is geregistreerd claudicatiotherapeut en aangesloten bij het Chronisch Zorgnet, zij zal u begeleiden en ondersteunen in uw gesuperviseerde looptraining.