Kinderbekkenfysiotherapie

Zindelijk worden gaat meestal vanzelf.  Soms gaat het niet zo vlot en hebben kinderen van 5 jaar of ouder nog regelmatig ongelukjes ( een natte of een vuile broek)

Andere problemen die veel voorkomen zijn regelmatig optredende blaasontstekingen, obstipatie, buikpijn of bedplassen. Gelukkig is er in veel gevallen iets aan te doen.

De kinderbekkenfysiotherapeut kan U hierbij helpen. Een kinderbekkenfysiotherapeut is een fysiotherapeut, die zich gespecialiseerd heeft in de problemen rond het buik-, bekken-, en bekkenbodemgebied bij kinderen.

Op een speelse manier leert uw kind alles over plassen en poepen.

 

Een kinderbekkenfysiotherapeut kan hulp bieden bij;

 • Plasongelukje overdag.
 • Heel vaak moeten plassen
 • Uitstelgedrag bij plasssen ( te laat gaan)
 • Regelmatig optredende blaasontsteking.
 • Pijn bij plassen.
 • Vuile broeken
 • Obstipatie ( verstopping)
 • buikpijn
 • bedplassen

 

WERKWIJZE

De eerste behandeling is een intakegesprek. Hierin wordt het probleem geïnventariseerd.  Ook wordt er aan kind en ouders uitgelegd, wat er aan de hand is en wat er wellicht aan te doen is. Verder wordt er uitleg gegeven over het bijhouden van plas- en of poepdagboekjes.  Ook wordt de werkwijze van een kinderbekkenfysiotherapeut uitgelegd. De tweede behandeling worden de ingevulde dagboekjes bekene en besproken. Ook wordt er een lichamelijk onderzoek gedaan. Hierbij wordt gekeken naar de algehele motoriek en naar het gebruik van de bekkenbodem. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld en start de behandeling.

 

De behandeling kan bestaan uit:

 • Uitleg over hoe je plast/poept.
 • Uitleg en oefenen van goed toiletgedrag
 • Lifestyleadviezen ( eten, drinken en bewegen)
 • Oefentherapie
 • Soms wordt er gebruik gemaakt van myofeedback.

 

Een goede motivatie van ouder en kind is belangrijk voor het oplossen van het probleem.

Dit vraagt van beide veel inzet en doorzettingsvermogen.