Longfysiotherapie

Ademhalen wordt door velen als iets waar je niet over na hoeft te denken. Echter is voor patiënten met longproblemen ademhalen niet zo vanzelfsprekend. Een longfysiotherapeut kan u hierbij helpen.

Wat is een longfysiotherapeut?

De longfysiotherapeut richt zich op patiënten met klachten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals COPD, chronische bronchitis, inspanningsastma, pneunomie (longontsteking), sarcoïdose en hyperventilatie. Ook naar doorgemaakte longkanker of na een longoperatie (VATS, lobectomie of pneumectomie) kan een longfysiotherapeut u ondersteunen in het herstel. De therapeut zal zich samen met u richten op het optimaliseren van de ademhaling, het verminderen van de benauwdheid en het uithoudingsvermogen verbeteren door middel van training op uw niveau. Dit met als doel uw kwaliteit van leven en de levensduur positief te beïnvloeden.

De behandeling

Wanneer u zich aanmeldt krijgt u eerst een intake, waarbij de behandelend fysiotherapeut uw klachten bespreekt en in kaart brengt. Daarna wordt het onderzoek gedaan, zodat er een compleet beeld van uw gezondheidsprobleem is. Vervolgens start de behandeling. Deze kan bestaan uit:

  • Ademhalingstherapie en ademhalingsoefeningen.
  • Verbeteren van het ophoesten van het sputum (slijm).
  • Indien nodig, het aanleren van het gebruik van hulpmiddelen.
  • Kracht- en conditietraining.
  • Verbeteren van de algehele beweeglijkheid en de beweeglijkheid van de thorax (borstkas).
  • Ontspanningsoefeningen.
  • Ademspiertraining.
  • Aanleren van oefentherapie voor thuis (zelfmanagment).

Behandeling kan in groepsverband of individueel plaatsvinden. Wij zijn aangesloten bij het Chronisch ZorgNet voor longfysiotherapie, coronarevalidatie en Claudicatio Intermittens (etalagebenen).

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem dan gerust contact op.